Sponsored links

Xếp hình thú description


Phiên bản cổ điển của trò chơi Pikachu trên PC.
Cách chơi:
- Nối 2 hình với nhau với tối đa 3 đường nối để làm chúng biến mất.
- Gameover khi hết thời gian.
Tính năng:
- Đồ họa đẹp.
- Thử thách sự tính mắt và khả năng tính toán của bạn.
Hãy cùng chơi PiKachu cổ điển!


Free Download

Safe download

Screenshots of Xếp hình thú: See the pictures

Related Xếp hình thú


Other users also looks for: Xếp hình thú apkXếp hình thú download apkdownload Xếp hình thú apkXếp hình thú free downloadfree Xếp hình thú download apk