Sponsored links

VN Channels (Free) description


[Phiên bản dành cho Android Phone] - VN Channels là ứng dụng xem TV trực tuyến các kênh truyền hình Tiếng Việt trên thiết bị Android. Ứng dụng cung cấp khoảng 40 kênh truyền hình miễn phí tại Việt Nam.

Yêu cầu thiết bị
----------------------
- Hệ điều hành Android 2.2 trở lên (Bạn cần cập nhật nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ).
- Yêu cầu cài đặt Adobe® Flash Player.
- Yêu cầu Adobe® AIR® 3.0 trở lên trong lúc cài đặt.
Khuyến khích
----------------------
Bạn nên sử dụng kết nối Wifi hoặc 3G để đạt được tốc độ video nhanh nhất.
Chú ý:
----------------------
- Phiên bản miễn phí giới hạn số lượng kênh truyền hình và cho phép sử dụng trong 11 ngày.
- Bạn có thể tải phiên bản đầy đủ ở đây: http://market.android.com/details?id=air.com.thestreetworks.vnchannels.

**********************
[Android Phone version] - VN Channels is online streaming TV application for Vietnamese available on Android, providing around 40 free channels from Vietnam.
System Requirements
----------------------
- Android 2.2 or later (Get it updated if you are using older version).
- Adobe® AIR® 3.0 or later while installing.
- Adobe® Flash Player to be installed.
Recommended
----------------------
Wifi/3G is recommended to obtain highest video streaming speed.
Notes
----------------------
- Free version confines the number of channels and usage in 11 days.
- Full version can be found here: http://market.android.com/details?id=air.com.thestreetworks.vnchannels.


Free Download

Safe download

Screenshots of VN Channels (Free): See the pictures

Related VN Channels (Free)


Other users also looks for: VN Channels (Free) apkVN Channels (Free) download apkdownload VN Channels (Free) apkVN Channels (Free) free downloadfree VN Channels (Free) download apk