Sponsored links

Giải bài tập Hóa description


Là 1 ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo có thể giải tự động các bài toán hóa học phổ thông cấp 2 theo hình thức tự luận (chủ yếu bằng phương pháp đại số). Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toán cần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kết quả và cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, công thức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh có thêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinh mất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải được bài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽ lấy lại căn bản đã mất.
Cần xem kỹ video hướng dẫn trước khi sử dụng. Không dùng cho học sinh giỏi!
Lưu ý: Ứng dụng này dùng cho mục đích học tập của các em học sinh phổ thông (đang trong quá trình dùng thử), nên đối tượng sử dụng là ai thì các bạn cũng biết. Những người không phải là đối tượng sử dụng mà muốn giao lưu, tìm hiễu, góp ý hay cố tình bới lông tìm vết để dìm hàng...xin vào trang
https://www.facebook.com/giai.baitap.hoa
để dễ dàng trao đổi hơn.
Có gì dở thì góp ý để biết đường mà sửa! Nếu đã bỏ công đánh giá 1* thì cũng làm ơn cho biết lý do.


Free Download

Safe download

Screenshots of Giải bài tập Hóa: See the pictures

Related Giải bài tập Hóa


Other users also looks for: Giải bài tập Hóa apkGiải bài tập Hóa download apkdownload Giải bài tập Hóa apkGiải bài tập Hóa free downloadfree Giải bài tập Hóa download apk