Autoshkolla description


Aplikacioni "Autoshkolla" është zhvilluar në vitin 2014 në Prishtinë, nga disa të rinjë prishtinas. Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.
Pytjet të cilat janë në këtë applikacion janë marrur nga website i ministrisë së infrastrukturës të Kosovës
www.mi-ks.net
Në këtë app pëfshihen këto kategori:
Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike


Free Download

Safe download

Screenshots of Autoshkolla: See the pictures

Related Autoshkolla


Other users also looks for: Autoshkolla apkAutoshkolla download apkdownload Autoshkolla apkAutoshkolla free downloadfree Autoshkolla download apk